Peserta Lelang
 Nama Peserta
CIPTA INDAH PERSADA, CV
CV. Nusa Jaya
CV.BANA LESTARI
CV. PURNA SIUNG
PT. ROYAL INTI MAHIRO
CV. DATAMA ROULI JAYA
CV. Martua Jaya Mandiri
CV. MUARA INDAH
CV. INGGRID BORU HASIAN
10 Era Mandiri
11 CV.KARUNIA PUTRA MANDIRI
12 PT. WIJOKSONO JAYA SAKTI
13 CV. SANOP KREASI
14 GADING MAS
15 CV.RIZKY PUTRA MANORSA
16 CV. SIBANGE-BANGE
17 cv sahat tua
18 CV. DIANFRITS
19 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA
20 CV
21 CV. BWIN SUN
22 CV.PURNAMA JAYA
23 CV. ELFRIDA CORPORATION
24 CV. YAKIN JAYA
25 PRIMA JAYA SOLUSINDO
26 CV.SINAR IVANA
27 CV. CINTA KASIH
28 CV. CITRA ANUGRAH PERSADA
29 CV. TIURMAIDA